Laatste nieuws

Terugvragen BTW op Zonnepanelen blijft ook in 2020 mogelijk

Sinds 20 juni 2013 is het mogelijk om de betaalde BTW op zonnepanelen en installatie terug te vragen.
Omdat  de BTW een Europese belasting is, kan Nederland de wet niet eenzijdig aanpassen.


Uit het belastingplan voor 2018 komt nu naar voren dat Nederland hierin berust en de kosten die de teruggave van de BTW met zich meebrengt, compenseert door een deels afschaffen van de korting voor de energiebelasting  en anderzijds het verlagen van de korting voor energiebelasting. 
Na de uitspraak van het hoge Hof in 2017 kunnen bezitters van zonnepanelen, die de aanschaf hebben gedaan vóór 2013 ook de BTW terugvorderen. Zie hiervoor de informatie van de belastingdienst op www.belastingdienst.nl (zoekterm: zonnepanelen)

Dit betekent dat door de aanschaf van zonnepanelen u voorkomt dat de verlaging van de energiebelasting in uw nadeel werkt. U wilt toch niet voor de zonnepanelen van andere gaan betalen!!

Uit het belastingplan 2018:

Arrest Fuchs

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) arrest gewezen in de zaak Fuchs.

 Op grond van dit arrest zijn particuliere eigenaren van zonnepanelen die de opgewekte energie tegen een vergoeding leveren aan het elektriciteitsnet, belastingplichtig voor de btw. Zij gelden daarmee als ondernemer voor de btw.

Door het met btw-ondernemerschap gepaard gaande recht op aftrek van btw en de werking van de kleine ondernemersregeling heeft dit 
arrest een budgettaire derving tot gevolg. Om de derving als  gevolg van het arrest te dekken, zal de vaste belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten met verblijfsfunctie (nu € 318,62) stapsgewijs worden verlaagd en de belastingvermindering voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie (nu € 119,62) worden afgeschaft. Deze dekking uit de belastingvermindering in de energiebelasting komt bovenop de dekking voor de hiervoor genoemde uitbreiding van de vrijstelling voor zelfopwekking naar de huursector.

"Belangrijke wijziging"

In januari 2019 is er een toevoeging gedaan aan het belastingplan omtrent het terugvorderen van BTW over uw zonnepaneelsysteem.

Btw-teruggave zonnepanelen nu termijngebonden

Geplaatst op 07 jan 2019 , bijgewerkt 07 jan 2019, 16:00

De termijn waarbinnen consumenten de btw kunnen terugvragen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen wordt beperkt tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën Menno Snel bekendgemaakt.

Met de btw-teruggave kunnen huiseigenaren honderden euro’s besparen. Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing is er nu alsnog een termijn van zes maanden gekomen. Dit houdt in dat de btw uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft moet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. 

Wordt het verzoek later dan de zes-maandperiode gedaan, dan kan bij de Belastingdienst om een ambtshalve teruggave worden gevraagd. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Vereniging Eigen Huis raadt consumenten echter wel aan om het hier niet op aan te laten komen, omdat deze stap met meer onzekerheden is omgeven. 

Is het recht op teruggave van btw vóór 2019 ontstaan, dan geldt er een overgangsrecht en is er in elk geval nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Laat u gratis en vrijblijvend informeren over onze producten